Bệnh ghẻ

  • Bệnh ghẻ nguyên nhân và cách xử trí

    Bệnh ghẻ là một loại bệnh ngoài da khá phổ biến, đặc biệt là trong môi trường vệ sinh kém. Tìm hiểu nguyên nhân cũng như xử trí bệnh kịp thời là việc cần thiết. Nguyên nhân gây bệnh ghẻ Bệnh ghẻ...

    465 14/12/2015