Bệnh giời leo có lây không

  • Bệnh giời leo có lây không

    Chào bác sĩ! Chồng tôi mới phát hiện nhiều nốt giời leo trên mặt và cánh tay. Xin hỏi bác sĩ, bệnh giời leo có lây không? Phải làm sao để những tổn thương này nhanh lành? Cảm ơn bác sĩ! (Minh Chuyên...