Bệnh giời leo là gì?

  • Bệnh giời leo là gì?

    Chào bác sĩ! Tôi nghe nói rất nhiều về bệnh giời leo nhưng lại không hiểu bệnh giời leo là gì. Bác sĩ có thể giải thích giúp tôi, bệnh giời leo là gì được không? Cảm ơn bác sĩ! (Nguyễn Lệ...