bệnh ngoài da ở trẻ

  • Các bệnh ngoài da ở trẻ

    Do ở trẻ chức năng bảo vệ tự nhiên của da còn yếu nên dễ bị xây xát tổn thương và nhiễm khuẩn. Các bệnh ngoài da ở trẻ vì vậy mà cũng dễ xuất hiện. Những bệnh thường gặp có thể...